Nacházíte se:  Klenotnictví Dušák

Věděli jste o Vašich hodinkách, že...?

A - Automatické hodinky – hodinky se samonátahem získávající energii tím, že při pohybu ruky dochází k roztočení setrvačníkového rotoru, jenž svým otáčením  kolem své osy předává energii pérovníku. Rotor je vlastně půldisk z těžkého kovu a proto může být zhotoven z různých materiálů, jako je například ocel, zlato či platina. Velmi často v něm bývá vyryto logo společnosti, iniciály, tématický motiv či informace o kalibru. Některé hodinky dovolují průhled skrze dýnko (spodní část hodinek – víčko), které v takovém případě je zhotoveno ze safírového sklíčka. První takovýto mechanismus sestrojil v roce 1770 Abraham-Louis Perrelet.

B -Breguetova ručka – ve své podstatě patentově chráněný tvar ručky s výrazným kruhem ve dvou třetinách své délky. Vyráběny jsou z tvrzené oceli zakalené do tmavě modra, k čemuž dochází při jejich zahřátí na 290ˇC. Ručky jako takové původně vznikly, jako kopie stínu slunečních hodin. Už ve středověku byla využívaná hodinová ručka, následovala minutová, která by měla být o třetinu delší než hodinová, a v 17. století pak konečně přibyla i sekundová.

C – COSC – Controle Officel Suisse des Chronometres je organizace založená pro kontrolu kvality strojků chronometrů a jejich certifikací. Tuto organizaci založila pětice švýcarských hodinářských kantonů Bern, Geneva, Neuchâtel, Solothurn a Vaud v roce 1973. Renomované značky od té doby v laboratořích COSC nechávají kontrolovat jakost svých strojků, přičemž ten je v období několika dní postupně vystaven 5 různým polohám a 3 různým teplotám. Každý strojek prochází měřením a testy individuálně a pro zajímavost odchylka, kterou mohou hodinky se takovýmto certifikovaným strojkem vykazovat, je –4/+6 sekund za den.

Č - Číselník – nejtvárnější část hodinek, která bývá označována i jako ciferník. Je to část hodin, která je viditelná pod sklíčkem. Je osazena číslicemi, či indexy k odečtu času, dále dalšími ukazateli, jako například rezervy chodu, slunečních či měsíčních fází, dne, měsíce, roku (a to i přestupného). V číselníku může být i výřez např. pro apreturu (okénko v číselníku ve kterém probíhá indikace data) nebo pro možnost náhledu do srdce strojku.

D – Datumovka – jedna z menších komplikací. Ukazuje datum a to buď pomocí ručky či s využitím otvoru (okénka, apertury) v číselníku, ve kterém se pak zobrazuje aktuální datum. A to například se skokovou funkcí, kdy se datum mění přesně o půlnoci a okamžitě. Tato komplikace může být využita v kombinaci s ukazatelem názvu dne, měsíce či roku.

E – Email – zvláštní technologie pro grafické zdobení pouzder, kterou využívá velmi omezené množství manufaktur pro jeho obtížné technologické zpracování. Například ve švýcarské manufaktuře Jaeger-LeCoultre jsou pouze dva lidé, kteří tuto technologii ovládají.

F – Flyback – podfunkce chronografu, která má za úkol jedním stiskem tlačítka vrátit sekundovou ručku na nulu (tzv. okamžitý odpočet či jednorázové nulování).

G – GMT – Greenwich Mean Time – středoevropský čas na nultém poledníku na hvězdárně Greenwich v Londýně, je to základní bod, dle kterého se seřizoval a stále seřizuje čas a tím pádem i základní časová pásma. Ostatní pásma se řeší přidáním či odečtením hodiny. V České republice se připočítává +1 (GMT+1) a v létě smluvně +2.

H – Hodinové kolo – jedno ze tří základních ozubených kol zobrazujících čas pomocí ruček. Samo je propojené s minutovým a vteřinovým kolem. Ty dostávají základní impuls od kola krokového. Díky tomuto základnímu soukolí se pohybují ručky po ciferníku a umožňují nám odečíst přesný čas. Seskupení těchto kol pak udává další informace a pohyb různým dalším komplikacím, jako je například indikace data, dne v týdnu, měsíční fáze, název měsíce a přestupného roku a další. Historicky bylo hodinové kolo s krokovým kolem prvním seskupením, neboť hodinky nedokázaly ukazovat menší časové údaje, jako například minuty.

Ch – Chronograf – Hodinky, které umí ukazovat kromě přesného okamžitého času, také další časový údaj, a to nezávisle na první soustavě. Druhá soustava je tedy tvořena čítači sekund, minut a hodin a jejich zapnutí či vypnutí neovlivňuje nijak soustavu první. Chronografy se mohou dělit na dvě podskupiny, a to na modely s vlečnou ručkou a na ty bez ní - rattrapant (umožňuje měřit mezičas). Také mohou být vybaveny nulovací funkcí Flyback.

I – Indexy – body na ciferníků, které zaručují snadnou orientaci a tím pádem i přesnější odečtení času. Mohou být v podobě proužků, bodů či je mohou nahrazovat drahé kameny. U leteckých či potápěčských  hodinek jsou tyto, stejně jako ručky, luminiscenční, kvůli viditelnosti v šeru či tmě. Některé designové hodinky mohou mít index například pouze na pozici čísla 12, nebo využívají klasické pozice 3, 6, 9 a 12. Pokud jsou na číselníku umístěny číslice je možné aby byly arabské, římské či jejich kombinace.

J –  Jewels (kameny) – části hodinek, které slouží jako ložiska pro hřídele ozubených kol. Použitím těchto došlo k plynulejšímu chodu strojku a ke snížení tření mezi kovovými součástkami. V dnešní době se používají syntetické rubíny, safíry nebo granáty (dříve se používaly pravé).

K – Korunka – základní ovládací prvek hodinek. Zpravidla o třech polohách - ovšem v závislosti na komplikaci strojku jich může být více či méně. Jedná se o část hodinek, kterou se modelům na ruční nátah dodávala energie. Korunkou se při vysunutí nastavuje například datum či čas. Mívá různé rozměry a tvary, neboť záleží na typu hodinek a jejich užití. Například letecké hodinky během světových válek měli korunku velikou a cibulovitého tvaru pro snazší manipulaci v rukavicích. Naopak malou a nenápadnou ji naleznete na plochých hodinkách do společnosti. Dnes bývá trendem, že na samotné korunce nalezneme logo firmy či manufaktury, jenž je vyráběla.

L – Luneta – prvoplánově využitá k usazení sklíčka k pouzdru hodinek. V pozdější době byla využita i pro další možné funkce. Tato může být otočná, což nabízí možnost měření času v druhém časovém pásmu nebo může být propojena s tachymetrickou stupnicí, která slouží k měření rychlosti v km/h (pomocí sekundové ručky a této stupnice není problém určit rychlost jakéhokoli předmětu v pohybu s podmínkou minimální rychlosti 60 km/h.). Jinak luneta může být součástí designu a celkového image značky. Občas bývá využita i jako reprezentující část časomíry a může být poseta drahými kameny.

M – Můstek (Most) – pevná součást mechanického hodinového stojku, která vymezuje přesné usazení a upevnění opěr os a jednotlivých kol vůči základní desce. Přičemž název mostu odpovídá názvosloví daného ozubeného kola, které uchycuje.

N – Nátah – vlastnost, jenž se týká pouze hodinek s ručním či automatickým nátahem = potřebují ke své činnosti dodat energii (natáhnout) hlavní pero. Rezerva nátahu (schopnost strojku pracovat a indikovat normální funkce po určitou dobu). Pokud není uvedeno jinak, tak je tato rezerva až 40 – 46 hodin, ovšem tradiční švýcarští výrobci (Blancpain, Breguet, IWC, Jaeger-LeCoultre) dokáží zhotovit rezervu chodu až několika denní. V takovémto případě na číselníku přibude další ukazatel, který má na starosti informovat uživatele o době a natažení pera.

O – Oscilační nepokoj, je základním prvkem, který udává rytmus (počet polokyvů za hodinu) ve spolupráci s kotvou a krokovým kolem. Skládá se z vlásku a kola osazeného kamenem, který narážením do vidlice kotvy udává tempo krokovému kolu. To pak dále přenáší energii na ostatní kola ve strojku. Za vynálezce švýcarského kroku tak jak ho známe dnes, je považován Abraham Louis Breguet.

P – Pérovník - součást mechanických hodinek, která je určena k zásobování mechanického strojku energií. Jeho podoba je samozřejmě odvislá od modelu. U náramkových hodinek je to zpravidla bubínek ve kterém naleznete stočené pero. Tento bubínek se skládá ze dvou částí z nichž jedna je ozubené pouzdro a druhá kryt. U některých hodin může být tento zdvojený, což umožňuje delší dobu chodu bez nátahu.

Q – Quartz – vysoce přesný způsob řízení času hodinek pomocí elektromagnetických vlastnostech křemíku. Tento krystal, je-li umístěn v elektrickém poli, je samovolně deformován a dojde-li k vypnutí tohoto pole získanou energii krystal vrací v podobě elektrického impulsu o určitých vlastnostech. Na tomto principu pracuje elektronický oscilátor, který čas udává. To znamená, že k provozu hodinek s quartzovým strojkem je potřebná baterie. Takovéto hodinky se začaly vyrábět v 60. letech minulého století.

R – Repetice – hodinky, jenž pocházejí z renomovaných dílen jsou většinou vybaveny složitými komplikacemi. Repetice většinou doplňuje „věčný kalendář“. Repetice je vlastně indikace času pomocí vysokých tónů, které vznikají uhozením kladívka do vnitřní strany pouzdra. Pomocí speciálního tlačítka se spustí mechanismus, který pomocí úhozů oznámí počet hodin, čtvrthodin a minut. Například ve 4 hodiny 51 minut se ozvou 4 vysoké tóny pomalu za sebou, následují tři čtvrthodinové úhozy a zbylých 6 cinknutí rychle po sobě. Přičemž jméno repetice je vždy odvozeno od nejmenšího časového úseku, který dané hodinky dokáží určit. Nejkomplikovanější je „Minutová repetice“.

Ř – Řemínek – část náramkových hodinek určená, jenž je k pouzdru přichycena pomocí osiček. Tento bývá zhotovený z kůže (u renomovaných značek - krokodýlí, pštrosí, bizoní), z kaučuku (u sportovních hodinek) nebo může být látkový (u dámských módních hodinek). Jeho konce bývají zakončeny sponou, popřípadě překlapávací sponou. Pokud je řemínek zhotoven z kovu (zlato, ocel, platina) je označován jako náramek.

S – Safírové sklíčko – syntetický safír (průhledná verze korundu). Využívá se u kvalitnějších časomír, neboť jeho tvrdost je mnohokrát vyšší než například u sklíčka minerálního nebo obyčejného akrylátu. Díky tvrdosti 9, jej můžete poškrábat pouze diamantem, popřípadě korundem. Jeho funkce je jasná. Umožňuje nám sledovat informace na číselníku či v případě některých hodinek i procesy ve strojku.

T – Tourbillon - Dokonale sestavený mechanizmus, který má za úkol vykompenzovat či pokud možno eliminovat vliv zemské přitažlivosti, která působí na strojek a tím pádem i na přesnost chodu automatických hodinek. V podstatě se jedná o další oscilační nepokoj uprostřed pevné základny, který se otáčí v každé minutě okolo své osy. Tento systém vynalezl bezpochyby největší hodinářský mistr a genius, který kdy v hodinářské historii byl: Abraham Louis Breguet. Stalo se tak v roce 1795, však oficiálně je tento znám až od 26. června 1801, kdy si A. L. Breguet zažádal o patent.  Roztančený setrvačník je od té doby zaručujícím symbolem přesnosti chodu hodinek. A může mít dva typy, klasický nebo tzv „Flying“ (létající), který není vybaven horním můstkem a vypadá tak, jako kdyby zdánlivě levitoval v prostoru. Existuje však tourbillon ještě komplikovanější, a to trojrozměrný (triaxiální), chovající se jako gyroskop. Tento však v současnosti vyrábí pouze několik společností mezi nimiž je například i Jaeger LeCoultre.

Ú - Úhel snosu – komplikace, která byla využívána v letectví pro bezpečné vzlétnutí či přistání. V podstatě tato funkce byla a je využívána pouze v případě bočního větru, který působí na letoun. Na vnitřní straně lunety hodinek je proto vytýčená stupnice udávající úhel náklonu a v apertuře je oznamována rychlost bočního větru. Pilot pak může díky těmto informacím udržet letoun ve správné poloze.

V – Vlásek (spirála) – jemná kovová spirála, upevněna vnitřním koncem na osu setrvačky (oscilační nepokoj) a vnějším do čelisti. Je tvořena asi dvanácti obtočeními vlásku. Tato udává počet kyvů, respektive půlkyvů setrvačníkovému kolu za jednu sekundu. Těchto půlkyvů bývá pět nebo šest, což je 18 000 či 21 600 za hodinu. U vysokofrekvenčních a většinou komplikovanějších strojků se můžeme dostat až na 8 či 10 polokyvů za sekundu, což je 28 800, respektive 36 000 za hodinu. Vlásek patří mezi komponenty, které si většinou nedokáží sami vyrábět ani manufaktury a nechávají si jej zhotovovat  na zakázku.

Z – Základní deska – největší součást kostry hodinového mechanismu, do které se upevňují mosty a ozubená kolečka. Může být jak oválná, tak i hranatá, stejně jako tvar mechanismu. Většinou bývá z kovu, ale některé luxusnější značky se snaží vyrábět i limitované série svých modelů a vybírají proto neobvyklé materiály jako je např. minerál obsahující vrostlé mechy a rostliny nazvaný Mechový achát. I tím dochází vlastně k dalšímu kloubení umění, technologií a přírody za vzniku delikátního hodinářského kousku.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace