Zásady ochrany osobních údajů

Možní příjemci Vašich osobních údajů jsou naši obchodní partneři, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je Správce příjemcům poskytnul. Příjemci Vašich osobních údajů, mohou být dle povahy služeb: 

- příjemci, kterým Správce poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webu;
- příjemci, kteří pro Správce zajišťuje technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Správce využívá (např.: ukládání databáze atd.);
- příjemci, kteří pro Správce vykonávají poštovní či doručovací služby;
- příjemci, kteří pro Správce zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů;
- příjemci, kteří pro Správce zajišťují reklamní služby. 

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR. 

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

Najdete nás v centru Prahy

Novinky Dušák až do vašeho e-mailu

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace